M

© MAG Gedragstest

Welkom bij MAG Gedragstest Instituut

De MAG-test wordt onder auspiciën van het MAG-test instituut georganiseerd door Wenda Las van Bennekom, Corry Venema  en de Nederlandse Rottweiler Club. 

Agenda

Hier vindt u overzicht van de planning MAG-tests.

Klik hier voor het overzicht.

Validatie & Betrouwbaarheid MAG-test

Wilt u meer informatie over Validatie & Betrouwbaarheid van de MAG-test. Klik hier om verder te lezen.

Normering MAG-test

Hier vindt u de verschillende huidige normeringen van de MAG-test.

Klik hier om deze in te zien.

Waar staan wij voor

MAG TEST

 

De MAGtest wordt georganiseerd door de Nederlandse Rottweiler Club, Corry Venema en W. Las van Bennekom onder auspiciën van het MAG-gedragstestinstituut.

De MAG- test is ontwikkeld door drs. D.J.U. Planta. In de jaren ’90 waren er volgens het ministerie van LNV te veel bijtincidenten. Hiertoe heeft zij de universiteit van Utrecht de opdracht gegeven om de agressietest te ontwikkelen. drs. D.J.U. Planta is toen begonnen met deze ontwikkeling. Deze bestaat uit 43 testonderdelen en werd op het ethologiestation bij de universiteit uitgevoerd. Elke test duurde ongeveer 45 minuten. Deze test is gevalideerd en getoetst op betrouwbaarheid op agressief bijtgedrag naar honden en mensen. Vanuit deze agressietest zijn betrouwbare testonderdelen gekozen waardoor de MAG-test is ontstaan.

Ook bij de MAG- test is agressief bijtgedrag gebruikt voor de validatie en bepaling betrouwbaarheid. Deze gegevens tonen aan dat de MAG-test zeer geschikt is om te gebruiken als risico-analyse te maken van de hond, bijvoorbeeld bij in beslag genomen honden.

De begeleiding van de in beslag genomen wordt gedaan door D.I.T. (Dog Intervention Team, van W. Las van Bennekom, drs. L. Jelsma en drs. D.J.U. Planta)

Na de validatie is de MAG-test ook ingezet door de kynologie om de fokgeschiktheid van de hond te bepalen.

De test is bruikbaar voor alle hondenrassen en geschikt voor honden met en zonder stamboom.

 

IMPRESSIE

Werkwijze

MAG staat voor maatschappelijk aanvaardbaar gedrag. Dat houdt in dat de hond geen gevaar mag opleveren voor de omgeving en niet voor zich zelf. Vandaar dat er wordt gekeken aar het vertonen van agressief bijtgedrag van de hond en naar de mate van het vertonen van angstgedrag.

De Magtest word al sinds 2004 georganiseerd door de MNCN onder toezicht van het Mag-Gedragstest Instituut van drs. D.J.U.Planta.

De mag-gedragskeurmeesters die bij de gedragstests keuren onder auspiciën van het MTI zijn door drs D.J.U. Planta opgeleid in het beoordelen van het hondengedrag.

Heeft u een vraag?

Neem dan gerust contact op! Wij zullen proberen om zo veel mogelijk u te woord staan.

CONTACTGEGEVENS

Tel: 06 54606240

info@magtest.nl

www.magtest.nl